De 8 stappen van Kaizen in de bouw

Door: QCPP  |  Datum: 25 maart 2014

Kaizen is een Japans woord voor continu verbeteren. Binnen Lean Management is Kaizen de praktische acht-stappen-methodiek om samen met medewerkers op structurele basis te verbeteren. Het gevolg is dat resultaten gedragen worden door medewerkers en daarmee optimaal geborgd blijven.

Uiteraard helpt Kaizen in de bouw mee aan het realiseren van:

  • Kortere doorlooptijden
  • Reductie van faalkosten
  • Verhoging van de klanttevredenheid

Lean heeft inmiddels zijn weg gevonden naar de bouw. De resultaten zijn positief. Denk aan doorlooptijdreductie in de planningsfase met 30%. En het daadwerkelijk halen van deze strakke Lean-planningen door het dagelijks organiseren van PEP-meetingen. Het creëren van echte betrokkenheid van onderaannemers en leveranciers bij de wensen van klanten zorgt voor resultaatverbetering in projecten.

Lean thuisbasis

Naast Lean bouwen op projecten is een Lean thuisbasis gewenst. Lean is immers een vorm van ketensamenwerking en dat begint binnen de muren van het bouwbedrijf. Bouwbedrijven “verdienen” traditioneel het geld bij de inkoop. Des te meer reden om ook hier met Lean aan de slag te gaan, gevolgd door calculatie en werkvoorbereiding. Medewerkers op deze afdelingen zijn immers onderdeel van het bouwproces. Maar hoe betrekt u de afdelingen nu bij het verbeteren van bouwprocessen?

Met Kaizen het antwoord

Lean heeft het antwoord in de Kaizen-methode. Deze gestandaardiseerde projectmanagementmethode heeft zijn sporen verdiend. In een cyclus van maximaal vier weken bereiken projectgroepen naast hun dagelijkse werk, daadwerkelijk verbeterresultaten. Verschillende Kaizen-events naast en na elkaar zorgen ervoor dat uw organisatie zich stap voor stap verbetert. De acht stappen van Kaizen staan weergegeven in de figuur.

Elke medewerker kan meedoen in een Kaizen-event, dankzij vaste formats, afspraken over de aanpak en expliciet aandacht voor draagvlak en borging. Alleen de begeleider moet kennis hebben van de methode en formats. Q-Consult Progress Partners biedt trainingen en hands-on begeleiding op Kaizen-events. Aan het einde van een training zijn uw medewerkers in staat om zelf een event te begeleiden.