Agile, een waardevolle hype

Door: QCPP  |  Datum: 04 juli 2017

Agile is een term die we in veel bedrijven horen. De huidige maatschappij is zo snel en complex, dat snel aanpassen noodzakelijk is. Hierop reageren organisaties met steeds slimmere manieren om de klant centraal te stellen. Maar wat is het eigenlijk en wat kan je er mee? Is het een vervanging van Lean, is het hetzelfde als scrum? Dit soort vragen beantwoorden we vaak met klanten in ronde tafel sessies.

Agile is niet nieuw. Het is een doorontwikkeling van bekende methodieken. Het is gestoeld op de zelfde principes als bijvoorbeeld Lean. In bedrijfskundige taal: Agile is een manier van werken waarin multidisciplinaire teams op een flexibele en kort cyclische manier met elkaar samenwerken. Het liefst heel visueel en transparant. Met de klantwens centraal, net als bij Lean.
Scrum is misschien de bekendste methodiek gebaseerd op Agile principes. Binnen scrum is een team van zo’n 7 mensen gericht bezig met het ontwikkelen van een product of dienst. De product eigenaar is verantwoordelijk voor de afstemming met belanghebbenden en het bepalen van prioriteiten. Het team bepaalt vervolgens wat er in een vaste cadans van bijvoorbeeld twee weken opgeleverd wordt. De Scrum master, een coach met veel kennis van de methodiek, ondersteunt het team en zorgt ervoor dat er ongestoord gewerkt kan worden.

Agile wordt pas echt interessant als je het toepast op alle facetten van je bedrijfsvoering. Dan neem je bijvoorbeeld ook de rollen van de financiële afdeling of die van planning mee in de multidisciplinaire teams. De “muurtjes” tussen de afdelingen zullen dan tot het verleden behoren!

In de praktijk, bij onze klanten blijkt dat deze manier van werken veel leuker en uitdagender is voor de medewerkers. De communicatie en samenwerking verbetert en de organisatie als geheel merkt dat het sneller reageert op een veranderende klantvraag. De time to market wordt korter en producten en diensten sluiten nog beter aan op de klantbehoefte. Uiteindelijk leidt dit tot een beter bedrijfsresultaat.

Bekijk onze Agile Scrum training