Het digitaal gezamenlijk behandelplan: de verkeerde vlag op een goede lading

Door: QCPP  |  Datum: 10 juli 2016

Het creëren van een digitaal gezamenlijk behandelplan voor slachtoffers van letselschade is nog steeds een goed idee, maar de vraag is inmiddels breder geworden. Slachtoffers van de toekomst willen zelf de keuze maken of ze face to face, telefonisch of online contact hebben met de partijen die hun schade behandelen. Oplossingen daarvoor zijn daarom noodzakelijk. Een gezamenlijk digitaal dossier zou uitkomst kunnen bieden. Aldus luidde de conclusie van een seminar in evenementenlocatie Inn Style aan de Maarsseveense Plassen, op donderdag 7 juli 2016. Het seminar was georganiseerd door IT-dienstverlener Pink Elephant en bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult.

Dat een digitaal gezamenlijk behandelplan nog steeds gewenst is, blijkt ook uit het feit dat verschillende marktpartijen zo’n document al hebben ontwikkeld, zij het ieder voor zich. Voorbeelden van initiatieven in de afgelopen jaren zijn Axell Claims, Aquarius, iLetsel en Klik&Regel, maar geen daarvan is branchebreed geaccepteerd. Het ligt daarom nu voor de hand oplossingen te zoeken waarin partijen nauw met elkaar samenwerken. Het is echter de vraag of de term behandelplan nog steeds juist is. Het slachtoffer van morgen stelt hogere eisen, bijvoorbeeld meer inzicht in de gevoerde correspondentie en de voortgang van een dossier.. Een andere belangrijke conclusie van het seminar was, dat de branche een regisseur mist. Uit een stemming bleek dat De Letselschade Raad als de partij wordt gezien die deze rol op zich zou kunnen nemen.

Aantrekkelijke technische mogelijkheden

Victor Jammers, bestuurslid van Slachtofferhulp Nederland en van De Letselschade Raad, suggereerde dat het belangrijk is duidelijk te definiëren waar slachtoffers en marktpartijen behoefte aan hebben. De term digitaal gezamenlijk behandelplan is in zijn ogen achterhaald en niet meer de juiste vlag op de lading. Is een gezamenlijk digitaal dossier geen passender oplossing?
Willem-Jan Kooijmans, accountmanager new business bij Pink Elephant schetste de technische mogelijkheden ervoor, die aanzienlijk gunstiger zijn dan tien jaar geleden, toen de Gedragscode Behandeling Letselschade werd opgesteld, de code waarin voor het eerst het belang van een digitaal gezamenlijk behandelplan werd aangegeven. Arjan Loonstra, managing partner van Q-Consult, presenteerde samen met Willem-Jan Kooijmans een eenvoudige aantrekkelijke aanpak voor het ontwikkelen en implementeren van een gezamenlijk digitaal dossier binnen de letselschadebranche.

Een meerderheid van de circa veertig deelnemers aan het seminar gaf aan het ermee eens te zijn dat er een nieuw gezamenlijk initiatief moet komen. 81 procent beaamde dat slachtoffers in de toekomst zo’n plan zullen verwachten en dat de branche daaraan zal moeten voldoen. 87 procent toonde zich bereid tijd en energie in de ontwikkeling van een gezamenlijk behandelplan te willen steken. De branche is er dus nog steeds van overtuigd dat een gezamenlijke oplossing noodzakelijk is en het is daarom zaak dat er een nieuw initiatief op poten wordt gezet. Maar wie neemt de handschoen op?

Meer informatie:

Pink Elephant, Willem-Jan Kooijmans, willem-jan.kooijmans@pinkelephant.nl, 06 14 53 90 96;
Q-Consult, Arjan Loonstra, arjan.loonstra@qconsult.nl, 06 26 33 09 35.