KKNF - workshop Agile/Scrum

Door: QCPP  |  Datum: 10 maart 2019

Op 8 maart j.l. vond een introductieworkshop plaats over de Agile filosofie en de Scrum-methodiek voor de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland.

Collega’s Remko Tieman en Davy Lufting hebben van 14:00 tot ca. 17:30 de leden kennis laten maken met eerst de filosofie van Agile en vervolgens de Scrum-methodiek, die gebaseerd is op deze filosofie.

Voor veel organisaties is het een uitdaging om te voldoen aan de steeds sneller veranderende klantvraag. Het moet transparanter, sneller, beter en tegen minder kosten. Hierop reageren organisaties met steeds slimmere manieren van organiseren, communiceren en samenwerken. Agile en Scrum helpen hierbij!

In de workshop is de Agile-filosofie besproken. We bespraken samen hoe iedereen de principes en waarden van deze filosofie in hun dagelijkse werk kan toepassen. Hierna werd de methodiek Scrum gepresenteerd met de verschillende rollen, lijstjes en bijeenkomsten.

Vervolgens werd in drie groepen met Scrum geoefend aan de hand van een casus.

De leden hebben allen de positieve effecten van kort cyclisch werken en opleveren ervaren. Menigeen gaf te kennen de Agile filosofie en de scrummethodiek goed te kunnen toepassen in hun eigen organisatie en werkpraktijk.

Uit de gesprekken na afloop van de workshop met een aantal leden als ook uit de evaluatieformulieren blijkt dat men zeer tevreden was over de workshop, de cijfertoekenning ligt in de range 7 – 9, met een gemiddelde van 8,2. Diverse keren is de duidelijke uitleg van Agile & Scrum genoemd, heldere structuur van de workshop als ook een duidelijke link naar de toepasbaarheid.

Bron: https://www.kknf.nl/verslagen/2019/03/12/workshop-agile-en-scrum-introductie/