KKT workshop Agile / Scrum

Door: QCPP  |  Datum: 14 maart 2019

Op 12 maart j.l. hebben collega’s Remko Tieman en Davy Lufting de leden van de Kwaliteitskring Twente tijdens een introductieworkshop kennis laten maken met de Agile filosofie en de Scrum-methodiek.

In de workshop is de Agile-filosofie besproken. We bespraken samen hoe iedereen de principes en waarden van deze filosofie in hun dagelijkse werk kan toepassen. Vervolgens werd in drie groepen met Agile geoefend aan de hand van een casus: The Marshmallow Challenge. Hierna werd de methodiek Scrum gepresenteerd met de verschillende rollen, lijstjes en bijeenkomsten waarmee snel (kleine) resultaten opgeleverd kunnen worden door kortcyclisch te werken, onderwerpen klein te maken, en vooral door veel te evalueren en te leren.

De leden hebben allen de positieve effecten van kort cyclisch werken en opleveren ervaren. Menigeen gaf te kennen de Agile-filosofie en de Scrum-methodiek goed te kunnen toepassen in hun eigen organisatie en werkpraktijk.

Uit de gesprekken na afloop van de workshop met een aantal leden als ook uit de evaluatieformulieren blijkt dat men zeer tevreden was over de workshop, de cijfertoekenning ligt in de range 6 – 10, met een gemiddelde van 7,8. Diverse keren zijn de goede presentatie over Agile & Scrum genoemd, het goede programma met afwisseling tussen presentatie en (inter)actieve onderdelen en het verkrijgen van nieuwe inzichten / kennis genoemd als positieve punten in de evaluatie.

Bron: https://www.kwaliteitskringtwente.nl/index.mchil?page=artikel&id=1000&artid=37888&artikel=introductie-workshop-agile–scrum