So you think you are Lean

Door: QCPP  |  Datum: 12 januari 2013

Lean is geen doel op zich, maar een middel om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Er bestaat geen uniform Lean stappenplan. Hóe de Lean-principes binnen de organisatie worden toegepast en de beleving bij de mensen bepaalt uiteindelijk of de verbetering duurzaam is. Het Lean Six Sigma (LSS) assessment geeft uw organisatie richting voor het doorontwikkelen van de Lean-verbeterstrategie.

Lean assesment

Lean assesmentIedere onderneming maakt op basis van de huidige status en doelstelling eigen keuzes om Lean doeltreffend toe te passen. Daarom is het belangrijk om te weten waar uw organisatie staat.

Het LSS assessment maakt duidelijk welke sterke en ontwikkelpunten er zijn op Lean-thema’s als 5S, meeting level, flow, supply chain, root cause culture, etc.

Een LSS assessment haalt de subjectieve discussie uit de MT teams. De ‘neuzen worden dezelfde kant op gericht.’ (klik op de afbeelding hiernaast voor de onderwerpen in de LSS assessment.)

Gestructureerd en communiceerbaar

Uit de assessment volgt een bedrijfsspecifieke roadmap, waarmee u de verbeteringen borgt voor de toekomst. De organisatie ontwikkelt op een gestructureerde manier en goed communiceerbaar naar iedereen. Binnen een hightech multinational, twee papier- en kartonbedrijven en drie andere procesindustrieën hebben we dit traject doorlopen. Dit leidde tot het verbeteren van Lean werken in alle lagen van hun organisatie.

so you think you are lean

Meer weten over Lean assesments? Neem contact op met Marc de Jongh.