NAP SIG BIG DATA

Door: QCPP  |  Datum: 03 september 2019

Big data speelt een steeds grotere rol in de procesindustrie. De hoeveelheid data die wordt gegenereerd en opgeslagen, groeit exponentieel door de opkomst van nieuwe digitale technieken. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden data is een uitdaging. Ook het analyseren van data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevat immers een schat aan informatie voor o.a. optimalisatie van bedrijfsprocessen en/of businessmodellen. Op dit moment gebruiken we nog maar een zeer klein deel van de beschikbare data, maar dit gaat veranderen. De vraag daarbij is o.a. wat hierdoor verandert in de bedrijfsprocessen/businessmodellen en hoe we hier mee om zouden moeten gaan binnen de procesindustrie. Dit geldt zowel voor de individuele spelers als voor de samenwerking in de keten.