Agile scrum training

Veranderingen zijn noodzakelijk, dat geldt voor iedere organisatie. Bedrijven en instellingen moeten met de tijd meegaan en dat gaat nu eenmaal gepaard met het voldoen aan andere eisen. Zowel van binnenuit, als van buitenaf. De van oorsprong starre en procesmatige manier van werken kan dan botsen met bijvoorbeeld nieuwe technologieën, wensen van een klant of de wijze waarop een doel (binnen korte tijd) moet worden behaald.

Nieuwe HR methoden spelen gelukkig adequaat in op deze veranderingen. Het verklaart de razendsnelle opmars van Agile en Scrum, waarbij snelheid, flexibiliteit en transparantie vooropstaan. Organisaties komen sneller tot effectieve oplossingen en resultaten. Wanneer je op zoek bent naar een manier om dat binnen jouw organisatie te gaan vormgeven, kun je kiezen voor een Agile scrum training van Q-Consult Progress Partners.

Wat is Agile?

Voor we ingaan op de training, eerst iets meer over de sleutelbegrippen. De laatste jaren veelgehoord en gebezigd, maar lang niet altijd is duidelijk wat Agile nou precies inhoudt. Uiteraard gaan we hier tijdens de Agile scrum training een stuk dieper op in, maar kort gezegd komt het neer op een manier van werken waarbij meerdere (multidisciplinaire) teams op een flexibele en kort cyclische manier met elkaar samenwerken. De klantwens staat hierbij centraal.

Letterlijk vertaald betekent Agile ‘wendbaar’. Bij het oplossen van een probleem of het bedenken van een product is het nu eenmaal een gegeven dat de omstandigheden voortdurend veranderen. Een starre houding, zoals we in het verleden vaak zagen, werkt dan niet meer. Met Agile speel je hierop in, zodat het einddoel niet in het geding komt. Het is eigenlijk zaak om die voortdurende veranderingen te omarmen en daar het beste van te maken. In de goede zin van het woord.

Bekijk onze klanten

En wat is Scrum training?

Om Agile te werken, kun je gebruikmaken van meerdere methodieken. Scrum is een populaire manier van Agile werken. De term is afkomstig uit het rugby. Na een kleine overtreding wordt het spel hervat door middel van een scrum. In lijn met die analogie gaat het er bij een scrum uiteindelijk om dat ‘de wedstrijd wordt gewonnen’. De winst is hierbij het einddoel, ongeacht de omstandigheden.

Daarom wordt bij een Scrum gewerkt met ‘sprints’. Je bepaalt vooraf aan zo’n sprint, die twee tot maximaal vier weken kan duren, gezamenlijk wat er moet worden opgeleverd: het (tussen)doel. Dit kan ook het einddoel zijn, maar het is binnen de Scrum methodiek mogelijk om bij een volgende sprint weer aanpassingen te doen om het eindproduct, of de oplossing te verbeteren. Dit alles gebeurt onder supervisie van de Scrum master.

De Agile product owner

Daarnaast is er bij een scrum ook altijd een product owner aanwezig. Hij of zij bepaalt in samenspraak met andere stakeholders aan welke eisen er moet worden voldaan en welke taken er moeten worden uitgevoerd. Bij de Agile scrum training van Q-Consult Progress Partners leer je deze processen in goede banen te leiden. Het trainingsprogramma sluit uiteraard altijd aan op jouw medewerkers en bedrijfssituatie.

Mensgerichte Agile scrum training

Bij een training van Q-Consult Progress Partners staat de mens centraal. Niet de tools, de technieken of methodes, maar de medewerkers bepalen immers het resultaat. Wij hechten er veel waarde aan dat de ontwikkeling van mensen gewaarborgd is. Je hebt namelijk niks aan een eenmalig kennisimpuls, zonder dat daar verder iets mee gebeurt. Om toe te zien op de ontwikkeling van jouw medewerkers, kan Q-Consult Progress Partners je helpen met de oprichting van een integraal ontwikkelhuis.

Neem contact op

Tijdens de training zelf wordt altijd gewerkt met concrete voorbeelden en simulaties die de praktijk benaderen. Ook bieden wij support aan, mocht dat noodzakelijk blijken. Wil je meer weten, dan kun je uiteraard altijd bij ons terecht voor meer informatie. Mail naar info@qcpp.nl of bel: 085 – 016 04 58.