Black belt training

Wanneer een organisatie kiest voor Lean Six Sigma, betekent het dat er gebouwd wordt aan een infrastructuur en cultuur waarin voortdurend voortschrijdende verbetering het uitgangspunt is. Vanuit Lean worden hulpmiddelen gebaseerd op best practices, terwijl Six Sigma stuurt richting een projectmatige aanpak met kwantitatieve analyses. Dit vormt het uitgangspunten bij een training als Black Belt.

Als Black Belt ben je de drijvende kracht achter de doorvoering van deze voortdurende verbeteringen binnen jouw organisatie. Je bent na de training in staat om een Lean transformatie te begeleiden en kunt grote en complexe projecten vormgeven. De trainingen van Q-Consult Progress Partners stellen je in staat om niet alleen de ontwikkeling van jouzelf, maar ook die van andere medewerkers continu te borgen.

Bekijk onze klanten

Wat is Lean Six Sigma Black Belt precies?

Een terugkerende vraag, waarover vaak onduidelijkheid blijkt te bestaan. Lean Six Sigma wordt omschreven als een methode voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen binnen een organisatie. Het vormt als het ware een handvat om processen binnen een organisatie op systematische wijze te innoveren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de principes uit zowel Lean manufacturing als Six Sigma.

Kenmerkend voor deze zogeheten verandertechnieken is dat er gebruik wordt gemaakt van de DMAIC structuur. Aan de hand hiervan wordt een project opgedeeld in verschillende fases, te weten: Define (Definiëren), Measure (Meten), Analyze (Analyseren), Improve (Verbeteren) en Control (Controleren). Na de training bent je als  Black Belt degene die in staat is om complexe Lean Six Sigma projecten succesvol te begeleiden.

Een Black Belt in de praktijk

Wanneer je je middels de training hebt bekwaamd in de competenties die noodzakelijk zijn om jezelf Black Belt te mogen noemen, kun je de opgedane kennis in praktijk brengen. Jij zal degene zijn die binnen een bedrijf of organisatie als aanspreekpunt fungeert voor alle procesverbeteringen die worden uitgevoerd met Lean en Six Sigma. Vaak wordt hiervoor de term ‘change leader’ gebruikt. Je  geeft dus leiding aan de veranderingen binnen de organisatie.

Daarnaast fungeer je als vraagbaak voor de mensen onder jou in de hiërarchie. Je stuurt de Green Belts aan, die de projecten feitelijk uitvoeren. Echter, in de praktijk blijkt dat ook Black Belts zich steeds nadrukkelijker bezighouden met de uitvoering. Er wordt echter wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Green en de Black Belt. Laatstgenoemde voert projecten uit naast zijn of haar functie als teamleider, terwijl de Black Belt – jij dus – zich voornamelijk richt op verbeterprojecten.

Een andere belangrijk taak van de Black Belt is dat hij of zij de verbetercultuur binnen een organisatie levend weet te houden. Niet alleen houd je je bezig met het opstarten van nieuwe projecten, ook zorg je ervoor dat behaalde resultaten worden gedeeld en waar nodig gevierd. Dit draagt bij aan het creëren van betrokkenheid van medewerkers bij het verbeteren van de organisatie. Als Black Belt dien je dus van vele markten thuis te zijn. Tijdens de training leer je daar uiteraard meer over.

Lean Six Sigma Black Belt training

Een basisvereiste voor het volgen van een training tot Black Belt is dat je over een HBO of academisch denkniveau beschikt. De training is bedoeld voor design-, process-, en quality engineers, productie-, quality- en projectmanagers en andere professionals. Ook praktijkervaring is een vereiste. Je zal je als Black Belt gaan bezighouden met kwaliteitsverbeteringen, kostenreductie en/of het verbeteren van klantleveringen bij of voor een organisatie.

Neem contact op

Na afloop van de training als Black Belt ben je in staat om complexe en multidisciplinaire Lean Six Sigma projecten aan te sturen. Hierbij bespaar je minimaal 50k. Ook ben je in staat om geavanceerde statistische verbetertools toe te passen in alle fase van DMAIC. Uiteraard overleg je in de hoedanigheid van sparringpartner met de directie en/of het management. Meer informatie daarover kun je hier vinden.