Van 80 naar 90% uptime en vasthouden! Eska realiseert het met Lean

Eska realiseerde in anderhalf jaar tijd een uptimeverbetering van 10% op één van hun belangrijkste kartonmachines. Hoe hebben ze dat aangepakt? Een kort interview met Johan Kiel (productie-assistent) en Jan Visscher.

“De kartonmachine KM8 bij Eska bleef achter qua uptime ten opzichte van onze andere twee kartonmachines. We wisten dat de potentie erin zat, maar we bleven jaren rond de 80% hangen. Onze KM1, haalde een uptime van 90% en daarmee was ons target snel gezet.
Medio 2012 begonnen we daarom, ondersteund door Q-Consult Progress Partners, het KM8+10% project. Begin 2014 mogen we concluderen dat we hierin geslaagd zijn!”, vertellen de twee trotse Eska-medewerkers.

Aanpak Eska en Q-Consult Progress Partners

Vier verbeterteams werden opgesteld op basis van de resultaten uit de interviews met medewerkers: daily improvement, verbeterorganisatie en methoden, procesbeheersing en communicatie & gedrag. Deze teams werkten elk een plan uit om op deze onderdelen stappen te maken.

Dit resulteerde onder andere in een visueel opgezet ploegoverdrachtsoverleg. En de Eska Verbeterorganisatie; een gestructureerde aanpak, ondersteund door visual management, voor het opvolgen van verbeteracties.

“De kennis over verbeteren en de onderliggende methodieken was aanwezig, maar we hebben er nu structuur in aangebracht. Onze natuur was meteen naar oplossingen te gaan, maar nu nemen we de tijd om stap voor stap het probleem aan te pakken. Wat is echt het probleem? Wat is de grondoorzaak? Wie moeten we daarbij betrekken? Enzovoort. We spreken elkaar daar nu ook op aan”, aldus Jan.

Succesfactoren

Op de vraag wat de succesfactoren van dit project zijn, zijn Johan en Jan het meteen eens. “Het management draagt dit project écht en daarnaast zijn medewerkers vanaf het begin breed betrokken. Voor de startbijeenkomst werd de machine stilgezet. Daardoor realiseerden we ons dat het management dit zeer belangrijk vond. Dat gebeurt niet zomaar!

Daarnaast is het handhaven van de structuur van cruciaal belang. Het project werpt zijn vruchten af, maar we willen het nu ook volhouden.“

Resultaten

Naast het behalen van de ’harde’ doelstellingen en een vaste verbeterstructuur behaalde Eska meer resultaten. “Orde & netheid is sterk verbeterd. De basis is nu goed. Komt er bezoek of een externe audit? Dan hoeven we niet meer vooraf op te ruimen. Op elk moment kunnen wij met goed fatsoen gasten ontvangen. Daarnaast heerst er veel meer rust bij de machine, doordat er minder verstoringen zijn. Iedereen weet wat hij moet doen, er is minder stress en meer werkplezier.

“We kunnen het niet hard maken, maar we verwachten dat dit ook effect moet hebben op het ziekteverzuim. Daarnaast merken we dat het continu verbeteren in onze genen is gaan zitten. Als de uptime onder de 90% komt, gaan de alarmbellen af. Dan zijn we niet meer tevreden. We hebben de lat hoger liggen.”

Bekijk ook het video interview:

Eska

Eska is producent en leverancier van topkwaliteit grafisch karton voor hardgebonden boeken, mappen, ringbanden, albums, ordners, spellen, puzzels, displays, showcards en luxe verpakkingen. Eska neemt wereldwijd een toonaangevende positie in op de markt voor grafisch karton. In twee productlocaties in Noord Nederland staan drie geavanceerde kartonmachines en twee papiermachines die meer dan 250.000 ton grafisch karton per jaar produceren.

Positieve invloed optimalisatieproject op energieverbruik en draagt bij aan ISO 50001, ISO 14001 en energieconvenant.

Eska, lid van de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, heeft zich gecommitteerd aan het energieconvenant waarin als doelstelling een halvering van het energieverbruik voor eindproducten papier en karton in 2020 is opgenomen. Eska wilde zich in het verlengde daarvan certificeren voor de energienorm ISO 50001. Dit is eind 2013 gerealiseerd (samen met de milieunorm ISO 14001).De aanpak en resultaten van het KM8+10% project leverden naast een verbetering van de uptime ook een significant lager energieverbruik op.