Een integrale blik op samenwerken tussen afdelingen bij Neenah Coldenhove

Neenah Coldenhove werkt al een aantal jaar samen met Q-Consult Progress Partners aan de implementatie van de Lean Six Sigma-filosofie.

“Deze filosofie laat ons op een gestructureerde wijze continu verbeteren en dat levert veel op. In 2017 bijvoorbeeld hebben we ruim 500.000 EUR bespaard! Dit succes smaakt naar meer. We zijn namelijk goed op weg, en we blijven ambitieus om nog beter worden”, aldus Arnoud Roelandse, Managing Director bij Neenah Coldenhove.

Van procesoptimalisatie naar procesbeheersing

De eerste focus lag met name op procesoptimalisatie. Waar in het proces zitten nog grote verspillers die we weg kunnen nemen? Een mooie eerste stap, maar om nog beter te worden, loopt sinds eind vorig jaar ook het project “Verbeteren proceskwaliteit”. In dit project ligt de focus op procesbeheersing. Het lange termijn doel hiervan is het creëren van nog betere integrale samenwerking en procesdenken over de afdelingen heen. Op de korte termijn heeft dit project een belangrijke mijlpaal, namelijk het voldoen aan de nieuwe ISO-norm vóór 26 juni 2018.

Voor deze mijlpaal hebben proceseigenaren (grotendeels leden van het middenkader) hun processen visueel uitgewerkt in procesplaten. Daarnaast zijn risico’s met beheersmaatregelen in kaart gebracht en worden nu alle werkinstructies tegen het licht gehouden. De proceseigenaren worden hierbij ondersteund door de KAM-afdeling en door onze collega Remko Tieman.

Samenwerken op een actieve en visuele manier

Om het procesdenken te bevorderen en het succes van de organisatie te vergroten is een integrale benadering nodig. Eind vorige maand is het middenkader met het Management Team bij elkaar gekomen om met draadjes wol afhankelijkheden tussen alle verschillende processen in beeld te brengen. “Een leuke en actieve manier die mooie nieuwe inzichten heeft opgeleverd.”