Gestructureerd en versneld innoveren met LSM bij Breman Installatiegroep

De huidige economie maakt de noodzaak om snel te innoveren groter. Het proces van innovatie is vaak niet voldoende of juist te complex georganiseerd, waardoor veel ideeën niet aan de oppervlakte komen of pas na (te) lange tijd op de markt worden gebracht.

Bij Q-Consult Progress Partners merken wij dat wij steeds vaker worden benaderd om organisaties hierin te begeleiden. Onlangs hebben wij De Breman Installatiegroep ondersteund bij het versnellen van hun innovatieproces gericht op het ontwikkelen van energiepositieve oplossingen. De Breman Installatiegroep is een landelijk werkende groep van 36 gespecialiseerde installatiebedrijven die werken binnen de service- en onderhoudsmarkt voor woningen.

In iedere organisatie bevinden zich mensen met goede ideeën over hoe het werk nog beter, slimmer of sneller kan. De werkvloer is een voedingsbodem voor innovatie. Het optimaal benutten van deze voedingsbodem is voor veel organisaties een uitdaging. Hoe zorg je voor versnelling en een passende structuur voor innovatie? Om te kunnen innoveren is een bepaalde creativiteit, vrijheid en flexibiliteit nodig die haaks lijkt te staan op een gestructureerd en gestroomlijnd proces. Toch is het mogelijk om dit proces kort cyclisch en klantgericht te structureren aan de hand van de Lean StartUp Methode (LSM). Door structuur te geven aan het innovatieproces vergroot je het slagingspercentage van vernieuwende ideeën en versnel je innovatie.

Wat is LSM?

De LSM is uitvoerig beschreven in de boeken van Eric Ries. Hij beschrijft LSM als: “het toepassen van het Lean-denken op het proces van innovatie”. Vergelijkbaar met Lean probeert de Lean StartUp Methode verspillingen te elimineren en waarde te bevorderen tijdens de vroegste fasen van ontwikkelingen. Feedback van klanten tijdens de ontwikkeling van producten of services is een integraal onderdeel van het lean-startup-proces en zorgt ervoor dat geen tijd geïnvesteerd wordt in het ontwerpen van functies of services die klanten niet willen.

LSM heeft vijf principes: Ondernemers zijn overal, Ondernemerschap is management, Gevalideerde leerprocessen, Bouwen-meten-leren, Innovatie administreren en meten. De kern van de aanpak is uitgewerkt in de cyclus bouwen-meten-leren die door multidisciplinaire teams in goede samenwerking vaak (of zelfs continu) wordt doorlopen.

Hoe pas je LSM toe in de praktijk?

Door de stappen van het innovatieproces klein te maken en de drie cycli (visie/aannames – hypotheses – oplossingen) meerdere malen te doorlopen worden de ideeën snel getoetst in de markt en leert men snel wat werkt en niet werkt. Elke cyclus heeft een andere groep stakeholders. Het indelen in drie onderdelen en het meermaals doorlopen hiervan zorgt voor een praktische toepasbare LSM;

  • De producten worden op het juiste moment bij de juiste stakeholders getest en het meermaals doorlopen zorgt voor optimale samenwerking en creativiteit.
  • Door het vaker toetsen van visie en aannames, zowel bij interne als externe klanten, creëert men betrokkenheid bij een grote groep.
  • Het vaker doorlopen van de cyclus van hypotheses maakt dat men een snelle vertaalslag kan maken van visie naar technische oplossing.
  • Door het vaker testen van de oplossing komt er een product uit dat volledig aansluit op de wensen van de klant.

Innoveren doe je niet alleen, maar samen

De ervaring leert dat de beste ideeën ontstaan wanneer je mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar zet. Dit zorgt voor meer creativiteit in de groep, waardoor je tot vernieuwende ideeën komt. Wanneer een organisatie meerdere vestigingen heeft is het lastig om kennis en ervaring van medewerkers te bundelen. Maar niets is onmogelijk. Bij Breman heeft LSM niet alleen gezorgd voor een nieuw innovatief product maar ook geleid tot samenwerking tussen medewerkers die elkaar normaal niet of nauwelijks zien. “Met de juiste mensen en methode komt er iets moois, dat is wel gebleken” aldus een deelnemer van het LSM project bij Breman.

De Breman Installatiegroep past nog steeds de LSM cyclus toe op het continu verbeteren van het product en daarmee is het een standaard werkwijze geworden om snel te innoveren.