Kort cyclisch verbeteren met Agile/Scrum geeft medewerkers Neenah Coldenhove energie

Neenah Coldenhove werkt al een aantal jaar samen met Q-Consult Progress Partners aan de implementatie van de Lean Six Sigma-filosofie. De omgeving van de papierindustrie verandert in een hoog tempo en dat vraagt niet alleen om efficiëntie, maar ook om verbeteringen en veranderingen sneller door te voeren. Collega’s Remko Tieman en Davy Lufting zijn daarom samen met de greenbelts begonnen met het implementeren van Agile en Scrum.  Aan het woord is Maikel Brummelkamp, Manager Operations bij Neenah Coldenhove.

“We hebben de laatste jaren grote stappen gemaakt in ons continu verbeterproces. Hier wilden we graag weer een nieuw hoofdstuk aan toevoegen. We zien dat we als organisatie veranderen en daarbij horen ook nieuwe processen. Ook merken we dat digitaliseren steeds belangrijker wordt. Agile/Scrum zal ons helpen om vaker en sneller veel meer kleine stappen te zetten en zo innovatief te blijven.

“Lean zorgt ervoor dat we het proces efficiënt maken en problemen op kunnen lossen met verschillende tools. Six Sigma zorgt voor kwaliteitsverbetering en voorspelbaarheid. Met Agile/Scrum verwachten we meer kort cyclisch te kunnen gaan verbeteren en/of nieuwe processen op te zetten. Een mooie toevoeging aan ons continu verbeterprogramma.”

Continu verbeteren wordt binnen Neenah Coldenhove op alle afdelingen toegepast. Agile/Scrum is voor hen echter nieuw. Om hen te laten ervaren hoe het is om met de Scrum-methodiek te werken wordt er op twee afdelingen een scrumteam gevormd.

Om draagkracht binnen de organisatie te creëren is er gekozen voor een train de trainer aanpak. Afgelopen maand zijn alle greenbelts getraind in Agile/Scrum. “De getrainde medewerkers zijn heel positief. Het wordt echt gezien als een waardevolle toevoeging. Ook merken we dat het kort cyclische weer energie geeft, omdat er na een korte tijd echt iets staat.”

Een aantal van hen zal de komende weken de scrumteams van de afdelingen Operations en Sales begeleiden bij het toepassen van Agile/Scrum in de praktijk. “Wij vinden het sterk dat onze eigen mensen de methodiek uitdragen. Waar nodig kan Q-Consult Progress Partners ons daar verder in ondersteunen. Het is fijn dat zij met ons meekijken en ons scherp houden.”

De overige greenbelts gaan zelf aan de slag met het vormen van user stories op hun eigen afdeling. Over een aantal weken komen alle greenbelts bij elkaar om te kijken hoe deze nieuwe methodiek is bevallen en hoe Agile/Scrum binnen Neenah Coldenhove verder wordt uitgerold. De verwachtingen hiervan zijn nu al hoog gespannen.