Lean Six Sigma bij IBR: Luc Smets vertelt

Na een doorstart voerde Independent Belgian Refinery (IBR) een ingrijpende wijziging door in samenwerking met Q-Consult Progress Partners Progress Partners: Lean Six Sigma is nu de leidende methode om steeds slimmer te werken. Vakblad Fluids Processing interviewde Luc Smets, CEO IBR. Een uitgebreid artikel verscheen op Procesverbeteren.nl

Lean verbeterprojecten

Drie jaar later zijn de resultaten in organisatorische zin indrukwekkend: uit bij verbeterborden, eenvoudige punten worden direct aangepakt, en ingewikkeldere problemen worden ‘geëscaleerd’ naar een stuurgroep.

Die stuurgroep kan dan besluiten om er een groter verbeterproject voor te starten, onder leiding van een Blue, Green of Black Belt.

‘Maar of er nu kleine of grote verbeteringen worden doorgevoerd: no data no talk’, benadrukt CEO Luc Smets. ‘Dus altijd éérst analyseren, dan verbeteren en dan borgen.’ Teams voeren dagelijks “actie-overleg”.

Veel van de communicatie verloopt visueel. ‘De verbeterteams en de Belts presenteren hun resultaten op posters. Het management ontwikkelt eigen verbeterborden, om aan de werkvloer duidelijk te maken welke zaken de hoogste prioriteit hebben’.

Er wordt dus niet zó maar verbeterd, maar aansluitend bij strategische doelen. Bij IBR noemen ze het verbeterprogramma daarom FLOW: Fast & Lean Om te Winnen! ‘Iedereen moet uiteindelijk weten hoe je kunt bijdragen aan de missie, en hoe je daarbij hulp kunt inroepen. Verbeteren wordt zo een natuurlijk proces, onderdeel van je gewone werk.’

Lees hier het hele artikel