VBI wil vierkant de beste blijven in efficiency, kwaliteit en innovaties

Het verbeterprogramma staat als een huis

Doorgroeien van een goede naar een excellente organisatie in een markt van kanaalplaatvloeren die het momenteel zwaar heeft. Een uitdaging die VBI aan Q-Consult Progress Partners voorlegde. Samen stelden we een integraal verbeterprogramma ‘Q-Bus’ op met Lean Six Sigma als basis. De eerste resultaten zijn bereikt. Binnen de eerste productielocatie werd na een doorbraakproject met Q-BUS structureel een productiviteitsstijging bereikt van meer dan 7%.

Bij het introduceren van een integraal verbeterprogramma ga je niet over één nacht ijs. Q-BUS is op maat ontwikkeld en geïmplementeerd met de ambitie dat het de ‘way of life’ zal blijven in de komende decennia.

Hoe ver op weg naar excellent?

VBI is een bedrijf dat al meer dan 15 jaar een outstanding performer is in de branche. Op welke onderdelen kunnen zij nog verbeteren? En welke verbeteraanpak en filosofie past dan het beste bij de processen, de cultuur en de organisatie? Om antwoord op deze vragen te krijgen, is gestart met een OPEX Quick Scan. De resultaten vormden het fundament voor het verbeterprogramma Q-BUS en bepaalden de aanpak in de eerste 3 jaar.

Aanpak op maat

De filosofie en werkwijze van Lean Six Sigma vormen de basis bij de ontwikkeling en implementatie van Q-BUS. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het probleem kiest de organisatie een passende aanpak. DMAIC doorbaakprojecten, DMADV ontwikkeltrajecten of Kaizen Events bieden medewerkers een eenduidige gestructureerde werkwijze bij het continu verbeteren van hun werkzaamheden.

Volledig borgen in dagelijkse bedrijfsvoering

Processen optimaliseren betekent meer dan alleen instrumenten uit de gereedschapskist pakken. Duurzaam verbeteren betekent vaste denk- en werkpatronen doorbreken. Iedere VBI-er krijgt hier in meerdere of mindere mate mee te maken. Medewerkers faciliteren met een goede opleiding is belangrijk. De organisatie telt inmiddels al meer dan vijftig yellow belts, vijfentwintig green belts en een zestal black belts.

De eerste resultaten smaken naar meer

De eerste resultaten zijn bereikt. Binnen de eerste productielocatie werd na een doorbraakproject met Q-BUS structureel een productiviteitsstijging bereikt van meer dan 7%.

De Q-BUS way of life

Q-BUS beperkt zich niet tot de productieprocessen. Binnen de primaire en ondersteunende afdelingen uit het totale orderverwerkingsproces lopen verbeterprojecten, van verkoop tot expeditie. De uitgangspunten van Q-BUS zijn door middel van policy deployment verankerd in de strategie, overlegstructuur en communicatie van de organisatie. Kortom een grondige integrale aanpak!