Q-Control bij Flyct: Gert-Jan Mijnen vertelt

Letselschadebureau Flyct, voorheen Korevaar Van Dijk, heeft ons Q-Control systeem geïmplementeerd. Dit is een systeem waarmee je efficiënt letselschadedossiers toetst op kwaliteit, zodat doelstellingen die voor de organisatie van belang zijn gemonitord kunnen worden.

Hoe heeft Flyct de samenwerking met Q-Consult Progress Partners ervaren? En wat is voor hen de meerwaarde van Q-Control? We spreken met Gert-Jan Mijnen, Directeur Operations.

Waarom bent u met dit project gestart?

We zijn binnen Flyct bezig met een professionaliseringsslag. Als we werkwijzen afspreken met mensen, dan moeten we natuurlijk ook controleren of we volgens onze eigen regels werken.

We hadden daarom 3 doelstellingen met dit project:

  1. Monitoren of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan;
  2. Elkaars verbeterpotentieel helder krijgen;
  3. Controleren of ons eigen beleid en de richtlijnen wel gevolgd worden.

Zijn hier al concreet dingen uitgekomen?

Omdat we nog aan het begin van het traject zitten kunnen we hier nog niet veel over zeggen. De eerste dossiers zijn gecontroleerd maar daaruit kunnen we nog geen spannende conclusies trekken. Na een aantal kwartalen moeten we voldoende hebben om iets over de eerste uitslagen te zeggen. Ik verwacht dat mensen dan naar aanleiding van die uitslagen in gesprek zullen gaan om verdere ontwikkeling en verbetering te bespreken.

Zelf heb ik geleerd dat het lastig is om je te beperken. Je wilt eigenlijk alles weten, maar kunt niet 150 vragen stellen per dossier. Dat zou veel te veel tijd kosten. Wat is nu echt belangrijk? Daarin heeft Q-Consult Progress Partners ons goed ondersteund.

Hoe wordt er binnen uw organisatie gereageerd op het systeem?

Het bleek erg belangrijk dat voor iedereen in de organisatie duidelijk is dat we Q-Control niet gebruiken als individueel afrekeninstrument. Het moet juist ondersteunen en een hulpmiddel zijn bij de ontwikkeling van ons bedrijf en onze mensen en checken of we aan alle standaarden voldoen.

Hoe vond u de samenwerking met Q-Consult Progress Partners?

Ik vond de samenwerking erg prettig. Q-Consult Progress Partners heeft niet alleen veel ervaring met audits en controles, maar ook nog eens specifieke kennis over de letselschadebranche. Het project moest heel snel afgerond worden en Q-Consult Progress Partners krijgt dat voor elkaar.

Het proces loopt gesmeerd en volgens afspraak: Q-Consult Progress Partners komt met voorstellen, we plannen een vergadering, er komt een verslag en er zijn concrete actiepunten. Ik werk al lang samen met Arjan Loonstra dus eigenlijk was dit geen verrassing. Jullie hebben voldaan aan de goede verwachtingen die ik van te voren had.

Visie van Q-Consult Progress Partners

We hebben een solide basis gelegd met een aantal toonaangevende organisaties, zowel bij verzekeraars als belangenbehartigers. Op deze projecten zijn we erg trots!

We willen in de toekomst nog meer ondersteunen op het gebied van dossiercontroles op kwaliteit, zodat er (nog meer) daadkracht en grip op deze zaken ontstaat bij organisaties. Hierin staat het continue leerproces en gezamenlijk kritisch durven kijken omtrent kwaliteit centraal.