Review reserveringspolitiek bij Baloise

Na reviews bij een aantal Nederlandse verzekeraars, kwamen we in contact met de Belgische verzekeraar Baloise. Zij verzochten ons vanuit de Belgische regelgeving en de reserveringspolitiek van Baloise een deel van hun lopende dossierbestand te reviewen.

Wens van de klant:  

 1. Review van de lopende letselschadeportefeuille aan de hand van het bestaande reserveringspolitiek (best estimate) van Baloise.
 2. Geef antwoord op de vraag hoe consistent de huidige reserveringspolitiek wordt toegepast.
 3. Schets een beeld van de kwaliteit van de schadebehandeling.

Doel: 
Achterhalen van eventuele oorzaken en oplossingsrichtingen van afwijkingen in de dossiervoorzieningen.
Strakker organiseren van de schadebehandeling op lichamelijke schade dossiers.

Aanpak: 

 1. Segmenteren van het lopende dossierbestand op basis van looptijd en aard van de lichamelijke schade;
 2. Aselecte steekproef nemen per segment teneinde statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen;
 3. Opstellen checklist in samenwerking met management en schadebeheerders;
 4. Uitvoeren open file review;
 5. Multidisciplinair bespreken van dossiers waarin de dossiervoorziening (vermoedelijk) niet in relatie staat tot de actuele status;
 6. Vaststellen eventuele wijziging dossiervoorziening en/of interventie in de dossierbehandeling;
 7. Extrapoleren wijzigingen in dossiervoorziening per segment;
 8. Kwantitatieve en kwalitatieve rapportage opleveren aan management.

Baloise was content met onze reviewmethodiek, de dialoog over dossiers, de vragen die we stelden en de snelheid waarmee wij ons hadden ingewerkt in de Belgische markt.

 “Jullie review is geen traditionele review. Jullie maken echt contact met medewerkers.” Patrick de Craene – director Claims Baloise , ook namens Geert Moreel – director PCA Baloise

Projectmedewerkers:
Machiel Goudswaard
Arjan Loonstra