Slimmer samenwerken met 1.100 collega's bij Volkerrail

Middels een actieve workshop ‘Schrootstrijd’ bij Volkerrail tijdens winterschool 2014

VolkerWessels wil de onderneming verder versterken met operational slimmer samenwerken lean bouwenexcellence als filosofie. ‘Dit doen we met ons eigen verbeterprogramma Samen Slimmer Bouwen’ zegt Jacques Tiecken, Lean Coach van VolkerRail, onderdeel van VolkerWessels. ‘Door een eendaagse actieve workshop gaven we alle deelnemers inzicht in hun manier van samenwerken en kregen ze handvatten die blijvend resultaat opgeleverd hebben.’

Samenwerking

“De stap die we nu gezet hebben is expliciet aandacht geven aan het verder verbeteren van samenwerking. Immers, je kunt processen, projecten en organisaties nog zo goed inrichten maar als de mensen daarbinnen niet goed samenwerken, bereik je nog niet veel.” zegt Jacques.

volkerrail_workshop_schrootstrijd

Zeer interactief, leuk en leerzaam

VolkerRail ontwikkelde en Q-Consult Progress Partners begeleidde hiervoor een workshop van één dag tijdens de jaarlijkse Winterschool voor alle 1.100 medewerkers. Jacques benadrukt de uitdaging: “Het moest een zeer interactieve workshop zijn die voor kantoorpersoneel en uitvoerend personeel leuk en leerzaam is.”

Slimmer samenwerken

Actief was het zeker: “In de ochtend gingen de collega’s plannen, ontwerpen, een begroting maken en een veiligheidsplan schrijven. In de middag gingen ze aan de slag met metaalschroot, lasapparaten en slijptollen om de meest wonderlijke voertuigen te maken. Tijdens de ‘schrootstrijd’ werd getest welk voertuig voldoet aan de eisen, het snelst en / of het meest veilig is.” vertelt Remko Tieman, managing partner van Q-Consult Progress Partners.

Lean coaching

Gedurende de gehele dag werden de deelnemers door Q-Consult Progress Partners begeleiders gecoacht op effectiviteit van organisatie, samenwerking, houding, gedrag en rol in het team. Er werden scores gegeven voor belangrijke aspecten zoals samenwerking, klantwaarde, veiligheid , organisatie en financiën. Deze werden centraal zichtbaar gemaakt zodat teams zich bewust worden van hun prestaties en kunnen bijsturen.

Best beoordeeld

De reacties van de deelnemers waren zeer lovend volgens Jacques: “Het was de best beoordeelde workshop en vooral door het zeer actieve karakter van de workshop kwam samenwerking goed tot stand. Iedereen heeft inzicht gekregen in de eigen manier van samenwerken en handvatten om dat te verbeteren. Dat ze dit meegenomen hebben naar hun eigen werkplek merken we nog dagelijks.”