Succesvolle Kick-off Turn Around meeting met 100 contractors

Vier jaar geleden startte een middelgrote olieraffinaderij uit Antwerpen samen met Q-Consult Progress Partners met de invoering van Lean Six Sigma als manier van werken. Dit met als doel om steeds slimmer te werken en te focussen op continu verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is effectief samenwerken!

Eén keer in de vier jaar vindt er een grote stop plaats; de Turn Around. Dit houdt in dat in een zo kort mogelijke periode (het zogenaamde mechanical window) de plant worden stilgelegd voor onderhoud- en optimalisatiewerkzaamheden. Eind dit jaar zal er weer een grote Turn Around plaatsvinden waarbij er een kleine duizend mensen per dag aan het werk gaan om deze klus zo goed mogelijk te klaren.

Voor een veilige Turn Around met hoge kwaliteit is goede communicatie en samenwerking essentieel. Om hiervoor te zorgen is besloten om Q-Consult Progress Partners een teambuildingdag te laten organiseren. Centraal deze dag stonden: kennismaking, informatie uitwisselen, communicatie en samenwerking. Om goed samen te kunnen werken is het prettig dat je elkaar kent en begrip hebt voor elkaars werk.

Peter BloklandAlle supervisors die bij de Turn Around betrokken zijn, waren uitgenodigd om aan deze teambuilding dag deel te nemen. Het belangrijkste doel van de Turn Around is zero harm voor mens en milieu. Ook op deze dag werd hier extra aandacht aan besteed door gastspreker Peter Blokland. In zijn presentatie vertelde hij over zijn periode als F-16 piloot en hoe check, check, double check van groot belang is om ongelukken te voorkomen. Blokland gaf zijn inspirerende visie op risicomanagement en menselijk gedrag.

Teambuildingactiviteit QCPPTennisbalspel GPASamen aan een touw hangen en zo snel mogelijk een bal doorgeven. Geloof het of niet, maar ook dit draagt bij aan een succesvolle Turn Around. Om samenwerking, vertrouwen, communicatie en vooral een goede sfeer te bevorderen, werden er in groepen verschillende teambuilding activiteiten uitgevoerd. Het hangen aan een touw vroeg om onderling vertrouwen en afstemming. En het zo snel mogelijk doorgeven van een tennisbal daagde de deelnemers uit om na te denken hoe ze slimmer konden samenwerken. De sfeer zat er goed in. Er werd gelachen en resultaat geboekt, een mooie combinatie.

Schaalwandelen GPAOm alle vragen en kritieke punten rondom de Turn Around boven tafel te krijgen is er aandacht besteed aan de hot topics. Communicatie is niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Om deze wederkerigheid vorm te geven werd er in elke area gebrainstormd over punten die in hun ogen belangrijk zijn om nog aandacht aan te besteden. Ook werden er verschillende stellingen voorgelegd aan de groep, waarbij zij de gelegenheid kregen hun standpunt ten opzichte van die stelling toe te lichten.

Na deze activiteiten werd de dag gezamenlijk afgerond met een korte samenvatting van de verschillende area leads, een conclusie vanuit de stuurgroep en een indrukwekkende film waarin zero harm nogmaals werd benadrukt.

Deze indrukwekkende film ook bekijken?