Volkerrail in schrootstrijd

Door Melvin Peemen

UTRECHT – Volkerrail Services kijkt terug op een druk jaar vol verandering. Het is halverwege november als we met hen besluiten het jaar 2016 daarom met het hele team gezamenlijk af te sluiten en een start te creëren voor een goed 2017. Samen plannen we een kick-off dag voor 60 man. Een hele klus om deze medewerkers, die in dag- en nachtdienstenwerken, tegelijkertijd beschikbaar te hebben. Gelukkig kon alles op 16 december gepland worden. Kort dag, maar wel een toffe uitdaging!

De kick-off dag moest informatief en interactief zijn, maar bovenal in het teken staan van plezier. Daar wist ik de perfecte plek voor. Ik dacht meteen terug aan de relatiedag van Q-Consult Progress Partners in 2015.‘’De Spelerij’’ in Dieren is een bedrijf waar men in teams opdrachten met ‘’schroot’’ kan uitvoeren. Het concept is gebaseerd op de Scrapheap Challenge van Discovery. De ideale plek om zo’n dag tot een groot succes te maken. Samen met Volkerrail, medewerkers van de Spelerij en mijn collega’s van Q-Consult Progress Partners zijn we hard aan de slag gegaan met brainstormen, het houden van bijeenkomst en, het ontwerpen van formats en de voorbereidingen op locatie.

Het is zover: 16 december 2016. Het centrale thema van de dag is ‘’Samenwerking’’. In de ochtend nemen we alle medewerkers van Volkerrail mee in het afgelopen jaar en kijken we naar wat ze te wachten staat in 2017 met betrekking tot de doelstellingen. Daarna gaan we over naar een belangrijk onderwerp voor de medewerkers: de nieuwe gebiedsindeling. In 2017 zal er namelijk een verschuiving plaatsvinden van werkzaamheden per techniekveld, naar werkzaamheden per gebiedsveld. Om hier interactief mee bezig te zijn, zijn alle gebiedsvelden visueel weergegeven op de vloer. De medewerkers krijgen de opdracht per techniek veld te bepalen in welk gebied zij het beste werkzaam kunnen zijn, afgaande op de kennis en talenten van mensen, complexiteit van het gebied en de grootte van het gebied.

De ingedeelde gebieden zijn het startpunt voor het middagprogramma. Met de nieuwe indeling van de teams gaan ze aan de slag met hun eerste samenwerkingsuitdaging: ‘’De Schrootstrijd’’. Elk team is verantwoordelijk voor de bouw van een deel van de kettingreactie. De opdracht wordt begeleid door medewerkers van de Spelerij op het gebied van veiligheid en mijn collega’s van Q-Consult Progress Partners challengen en coachen de deelnemers op samenwerking en de doelstellingen van Volkerrail. Ter afsluiting volgt er een evaluatie die direct als input dient voor de start van 2017.

Het waren twee hele drukke weken waarin iedereen die betrokken was hard heeft gewerkt, maar het resultaat was daar. Het was een zeer geslaagde dag waarbij voornamelijk interactie en plezier de hoofdrol hebben gespeeld!