Artikel Sigma: "Zorg voor een energieke Lean wind die continu blijft waaien"

De noodzaak voor bedrijven om continu te blijven verbeteren is de laatste jaren steeds groter geworden. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich met een ongekende snelheid. Daarnaast wordt de klant steeds kritischer, nieuwe wensen en eisen moeten steeds sneller worden ingevuld, zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Bij kartonproducent ESKA hebben we met het GOLD-verbeterprogramma alle verbeterinitiatieven op elkaar afgestemd tot een samenhangende aanpak. Lees hieronder het artikel dat hierover gepubliceerd is in het online magazine van Sigma.

‘Zorg voor een energieke Lean wind die continu blijft waaien’