DMAIC

Six Sigma maakt gebruik van een DMAIC aanpak. Dit houdt in dat elk project met een vast stappenplan werkt. DMAIC staat voor: Define, Measure, Analyze, Improve en Control.

Define

Stap 1 is het definiëren van de fouten waar je tegenaan loopt in je organisatie. Nog geen overzicht van de fouten waar jouw organisatie tegenaan loopt? Niet gek, mensen zijn vaak blind voor de processen in de eigen organisatie. Vaak gaan dingen al jaren zoals ze gaan en wordt er niet of te weinig stilgestaan bij de vraag of en hoe het eventueel efficiënter kan. Wij helpen je bij het blootleggen van deze fouten. Heb je wel al een concreet probleem dat je wilt aanpakken? Samen zetten wij de stap naar verbetering.

Measure

Om de oorzaak van deze fouten te achterhalen worden metingen uitgevoerd. Samen met jou stellen we een aantal hypothesen op, definiëren we de variabelen en bekijken we hoe we deze metingen het beste uit kunnen voeren en wat hiervoor nodig is.

Analyze

Wanneer alle data verzameld is, kunnen we gaan analyseren. Met behulp van statistische analyses wordt er gekeken naar de resultaten en trends van de metingen. Omdat het vaak gaat om complexe statische analyses, met meerdere variabelen is het van belang dat er in de organisatie ook mensen zijn met voldoende statische kennis. Onderdeel van Six Sigma is daarom het realiseren van een infrastructuur van mensen binnen de organisatie die expert zijn in de kwaliteitsmanagementmethodes waar Six Sigma gebruik van maakt, waaronder dus statistiek. Vanuit ons opleidingslabel LearninQ leiden wij mensen in de organisatie op tot Green Belt of Black Belt. Meer informatie hierover vind je op onze website www.learninq.nl.

Improve

Wanneer de oorzaken van de fouten uit de data zijn gehaald, is het tijd om te gaan verbeteren en worden er oplossingen bedacht voor het probleem. Deze oplossingen worden geïmplementeerd en gemonitord.

Controle

Als laatste fase controleren we of alles goed verlopen is en of de oplossingen op een juiste manier zijn toegepast en meten we of deze daadwerkelijk het probleem definitief verhelpen. Ook hiervoor kun je een DMAIC aanpak hanteren, zodat je zeker weet dat je continu blijft verbeteren.