Kaizen

Kaizen is het principe van continu verbeteren en creëren van klanttevredenheid. Dit wordt bereikt door alles te elimineren wat geen toegevoegde waarde heeft. Het is een manier van werken waarbij uit wordt gedacht vanuit de wensen van de klant.

Zonder dat we ons daar vaak bewust van zijn, verspillen we veel tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de juiste documenten of gereedschap. Het wachten op collega’s. Afval van een productieproces dat niet hergebruikt wordt of dubbel werk doen, omdat er een fout is gemaakt. Deze activiteiten voegen kosten toe in plaats van waarde. Kaizen heeft als doel deze activiteiten te elimineren. Meer weten over Kaizen, klik dan hier.

Hoe zorg je voor een productieproces met zo min mogelijk verspilling?

Just in time levering zorgt ervoor dat de informatie, producten of materialen er precies zijn wanneer jij ze nodig hebt. Geen overbodige voorraad, die ruimte en geld kost, en geen onnodige wachttijd. Dit vraagt om een goede afstemming tussen collega’s, afdelingen en/of bedrijven. Het inrichten van een overzicht met wie wat op welk moment nodig heeft en wie waarvan afhankelijk is, is hierbij erg belangrijk. Ook goede communicatie speelt een essentiële rol in dit proces. Wij helpen je bij het creëren van dit overzicht en het faciliteren van de juiste communicatievoorzieningen.

Dit doen wij door het standaardiseren van productie. Wanneer je de productie standaardiseert, is de kans op fouten kleiner en kan er beter geanticipeerd worden. Dit helpt verspilling tegen te gaan.

Om ervoor te zorgen dat je continu blijft verbeteren is het van belang om met de PDCA-cyclus te werken. Maak plannen, voer ze uit, controleer ze en bekijk of ze het juiste effect hebben en stuur bij waar nodig. Dit proces kan voortdurend herhaald worden.

Wanneer we aan de slag gaan met Kaizen is het van belang dat mensen zich bewust worden van alle verspillingen binnen de organisatie. We leren mensen op de werkvloer de verspillingen zien, zodat zij deze ook direct aan kunnen pakken. Op die manier motiveer je mensen kritisch naar hun handelingen en werkomgeving te kijken om op die manier continu te verbeteren. Iedere seconde, iedere gram afval, iedere voorraad, wachttijd of fout, hoe klein ook, moet telkens worden verwijderd. Geen verandering opleggen, maar mensen bewust maken en hen zelf de gelegenheid geven om verspilling te zien en te verhelpen.