Klanttevredenheid

Hoe tevreden zijn je klanten? De kwaliteit van je diensten of producten is een belangrijke indicator voor een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Wat is de kwaliteit van jouw product of dienst? En hoe wordt deze beoordeeld door jouw doelgroep? Om dit te meten ontwikkelen wij samen met de klant op maat gesneden tevredenheidsonderzoeken in een online interactieve omgeving.

Het controleren van tevredenheid is onderdeel van de check-fase van de PDCA-cyclus. Door regelmatig de tevredenheid van jouw klanten te meten, ben je in staat je dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek

Wanneer vanuit het perspectief van de klant de kwaliteitseisen zijn bepaald, worden deze omgezet in vragenlijsten. Op die manier zijn de uitkomsten met elkaar te vergelijken. Wij helpen je bij het formuleren van de juiste vragen en het samenstellen van de vragenlijst. De tevredenheidsonderzoeken bevatten vaak een mix van kwantitatieve, kwalitatieve, rapportcijfermatige en Netto Promoter Score (NPS) vragen.

Van klantwaarde naar structureel monitoren

klanttevredenheidstoolDe vragenlijsten vormen uiteindelijk de input voor de systemen waarin analyses gemaakt kunnen worden. Samen met ICT partner Data IM zorgen wij voor de verspreiding van de tevredenheidsonderzoeken. Met behulp van de online rapportagemodule ben je in staat de tevredenheid structureel te monitoren. Deze systemen zijn gemakkelijk zelf te besturen. We werken zo min mogelijk met dikke rapporten, die in veel gevallen toch in de onderste la van het bureau verdwijnen. Naar aanleiding van de uitkomsten gaan wij samen aan tafel zitten om de feedback van jouw klant te interpreteren en deze te vertalen naar beleidsmatige informatie en actiepunten. Zo wordt je blijvend beter.

Van structureel monitoren naar benchmarking

Het presteren van een (interne) concurrent is een gezonde motivator om je organisatie te verbeteren. Daarom proberen we waar mogelijk de tevredenheidsonderzoeken branchebreed in te zetten. Benchmarking zorgt voor diepgang in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek, omdat je jouw cijfers kunt vergelijken met andere organisaties, afdelingen binnen organisaties of zelfs medewerkers.

Benieuwd naar onze online tevredenheidstool?

Vraag een demo aan

Lees hier ons artikel met tips die je kunnen helpen meerwaarde uit tevredenheidsonderzoeken te halen: https://www.qcpp.nl/actueel/tevredenheidsonderzoek-10-gouden-tips-om-je-te-helpen/