Lean consulting

Heb je het gevoel dat jouw organisatie efficiënter kan werken, maar weet je niet precies hoe? Wil je bepaalde doelstellingen bereiken door projectmatiger te werk te gaan? Dan is Lean consulting van Q-Consult Progress Partners hoogstwaarschijnlijk iets voor jou en jouw organisatie. Samen bekijken we waar knelpunten bij jouw organisatie zitten en hoe we deze kunnen verhelpen.

Q-Consult Progress Partners beschikt over een team van ervaren en getrainde coaches, die gespecialiseerd zijn in bedrijfskundige verandertechnieken. Met Lean leg je de focus binnen jouw organisatie op snelheid en het reduceren van verspilling. En dat het liefst tegen een zo minimaal mogelijke inspanning. Het uiteindelijke doel van deze consulting is dat de kwaliteit van de output omhoog gaat en de doorlooptijd en kosten omlaag.

Neem contact op

Het beste Lean advies

Met Lean consulting van Q-Consult Progress Partners weet  je je verzekerd van een flexibel, op maat gesneden plan van aanpak. Wij kijken altijd eerst naar jouw organisatie en stellen aan de hand daarvan een plan op. We inventariseren wat nodig is en bekijken samen met jou naar de tools en technieken die het beste kunnen worden gebruikt om mensen in beweging te krijgen. Bij onze consulting staat de mens centraal.

Veranderingen bewerkstelligen op korte termijn is namelijk vrij eenvoudig, maar het is de kunst om die veranderingen vast te implementeren binnen jouw organisatie. Dat is enkel mogelijk wanneer alle betrokken doordrongen zijn van de noodzaak en het nut van de doorgevoerde wijzigingen. Enthousiasme speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook is het van belang dat uw mensen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Onze consultants helpen je daarbij.

De do’s en don’ts van Lean consultancy

Om ervoor te zorgen dat mensen in beweging komen en de noodzaak van de veranderingen gaan inzien, moet op vele niveaus worden ingegrepen. Je zal merken dat dit in de beginfase van de Lean consulting tot vragen en onzekerheid leidt bij jouw mensen. Zij willen weten waarom er aanpassingen dienen te komen, hoe dat gaat gebeuren en wie het proces gaat leiden. Het is dus van belang om medewerkers vanaf stap 1 bij het de wijzigingen te betrekken.

Goede, heldere communicatie staat hierbij voorop. Dankzij onze ervaring met Lean consulting weten wij wat wel en niet werkt. Zorg bijvoorbeeld voor een duidelijk verhaal en kies de juiste leiders, wier gedrag als voorbeeld kan dienen. Je creëert daarmee onbewust en op laagdrempelige wijze draagvlak onder de rest van je medewerkers. Immers, iemand van binnen de eigen organisatie wordt eerder vertrouwd dan een persoon van buiten.

Een andere belangrijke factor voor het welslagen van de voorgenomen veranderingen, is de viering van succes. Dat klinkt logisch, maar wordt vaak vergeten. Met Lean consulting zet je stappen in de juiste richting, maar dat is niet altijd voor iedereen even goed zichtbaar. Bij behaald succes kan een simpele viering bijdragen aan een versterkt teamgevoel en meer betrokkenheid op de werkvloer. Het effect hiervan is verbazingwekkend groot.

Lean projectmanagement

Onze consulting is ook bruikbaar bij projectmanagement. Een project kan bijvoorbeeld een eerste stap zijn op weg naar een organisatie die volledig Lean gaat werken. Noem het een opstap naar een way of life binnen jouw bedrijf. Een project onder supervisie van onze ervaren consulting experts kan daarbij als pilot dienen. Je medewerkers leren te werken met de nieuwe principes en uitgangspunten en kunnen deze op den duur dan zelf doorvoeren in de rest van de organisatie.

Bekijk onze werkwijze

Lean consulting kan zo op relatief kleinschalige wijze bijdragen aan grote veranderingen binnen jouw organisatie op de lange termijn. Wil je daar meer over weten, of weet je al zeker dat Lean consulting iets voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op: info@qcpp.nl of bel: 085 – 016 04 58.