Lean training

Lean legt de focus binnen een organisatie op snelheid en vooral: het reduceren van verspilling. Iedereen en alles binnen een organisatie houdt zich bezig met het creëren van waarde voor de klant. Daar staat het liefst een minimale inspanning tegenover. De letterlijke vertaling van het woord is dan ook ‘slank’: schrap het overtollige en richt u op wat écht noodzakelijk is om tot resultaat te komen.

Het nastreven van deze op het oog eenvoudige uitgangspunten zal op den duur te kwaliteit ten goede komen. Ook zullen doorlooptijden korter worden en gaan de kosten omlaag. Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten, want de klanttevredenheid zal toenemen en medewerkers zullen meer betrokken raken bij de organisatie. Een logisch gevolg van dit alles is dat uiteindelijk ook de winst zal stijgen.

Bekijk onze werkwijze

Lean basis training

Met Lean leg je de focus op snelheid en het reduceren van verspilling. Tijdens de trainingen van Q-Consult Progress Partners maak je allereerst kennis met het theoretische framework van Lean en de instrumenten die je kunt hanteren om de principes op de werkvloer de implementeren. Naast de kernprincipes zijn dit bijvoorbeeld 5S en Kaizen. Uiteraard zullen wij ook een uitgebreide blik werpen op voorbeelden uit de praktijk.

Bij lean wordt vaak gerefereerd aan Toyota, dat aan de basis staat van de Lean filosofie. Deze Japanse autofabrikant introduceerde ooit het principe dat bedrijfsprocessen enkel nuttig zijn als de klant bereid is ervoor te betalen, dan wel op wil wachten. Al het overbodige werd als verspilling getypeerd. Dit zogeheten Toyota Production System vormt tot op de dag van vandaag de basis en komt tijdens de training in diverse vormen aan de orde.

Lean Expert Training

Het volgen van een Lean Practitioner training verschaft je de noodzakelijke inzichten in het toepassen van de principes en leert je over de toegevoegde waarde. Daarbij wordt ook gekeken naar jouw eigen organisatie, en wat Lean daarvoor kan betekenen. Wil je echter verdergaan en je verder bekwamen, dan kun je tevens een training tot Lean Expert volgen. Je gaat je verdiepen in de kernprincipes, tools en technieken.

De focus is hierbij breder dan louter procesverbetering. Je leert tijdens de training hoe Lean kan worden verankerd in de kerncompetenties van jouw organisatie, ook voor de langere termijn. Jouw gegronde kennis van het principe leidt ertoe dat je je kunt gaan richten op het (door)ontwikkelen van processen, je organisatie en haar mensen. De tijdens de training aangeleerde principes, technieken en tools kun je vervolgens koppelen aan de doelstellingen van jouw organisatie.

Six Sigma

Lean wordt vaak in één adem genoemd met Six Sigma. Deze twee zijn dan ook min of meer onafscheidelijk. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe vullen ze elkaar aan? In vergelijking met Six Sigma zijn de meetfase en de analysefase bij de Lean methode minder omvangrijk. Lean is daardoor sneller en eenvoudiger te implementeren, wat geld en tijd scheelt. Nadeel hiervan is een gebrek aan theoretische onderbouwing.

Neem contact met ons op

In praktijk komt het erop neer dat u als Lean procesanalist moet beschikken over een goed herkenningsvermogen en hiervoor is ervaring vereist. In de praktijk wordt daarom ook gebruikgemaakt van Lean Six Sigma om tot procesverbeteringen binnen een organisatie te komen. Dit combineert the best of both worlds. De factor tijd speelt een voorname rol bij de keuze voor een van de twee, of de veelvuldig gebruikte combinatie.

Training op basis van erkende internationale standaarden

Heb je interesse in een training, kijk dan eens bij het overzicht aan trainingen dat Q-Consult Progress Partners aanbiedt. Wil je eerst wat meer informatie over een training, dan kun je ons bereiken via e-mail: info@qcpp.nl, of telefoon: 085 – 016 04 58.