Letselschade expertise Q-Consult

Waarom zijn wij actief in de letselschadebranche?

Q-Consult Progress Partners is al ruim 15 jaar actief binnen de letselschadebranche. Veel organisaties kennen ons en hebben vaak een bepaalde associatie met ons. Bijvoorbeeld de audits die we uitvoeren of het tevredenheidsonderzoek voor WA verzekeraars. Onze expertise en projecten zijn breed en dat willen we graag toelichten aan de hand van onze missie en focusgebieden.

Onze Missie:

QCPP helpt organisaties in de letselschadebranche het optimale uit zichzelf te halen. Wij willen voor letselschadeslachtoffers het proces van letselschadebehandeling optimaliseren door partijen met elkaar te verbinden en samen vooruitgang en vernieuwing te realiseren.

Onze focusgebieden zijn:

  • Verbinding – Wij brengen partijen bij elkaar om om vernieuwing en vooruitgang te boeken. We pakken ook de moeilijke onderwerpen op.
  • Vernieuwing – We hebben een visie over hoe de branche kan ontwikkelen, nemen of ondersteunen initiatieven en komen met nieuwe, innovatieve ideeën. We helpen partijen met vernieuwende ideeën om deze te realiseren.
  • Vooruitgang – In alle projecten die we doen streven we naar ontwikkeling van mensen, teams, organisaties en processen.

Projecten die we de afgelopen jaren ontwikkeld en uitgevoerd hebben:

Verbinding

VernieuwingVooruitgang

Branchebijeenkomsten

GBL gameOp ontwikkeling gerichte audits voor WA, bureaus en belangenbehartigers.

Benchmarking tussen partijen

Procesgang Licht LetselVerbetertrajecten
SeminarsLetselschade anno 2030 (future state)

Coaching van individuen of teams

Diner Assurance (ronde tafel over branche problematiek)

KeurmerkontwikkelingDossieronderzoek op kwaliteit en reserves (zie filmpje onder deze tabel)
CongresorganisatieOndersteunen van vernieuwende projecten, zoals Columbus, Acquarius en Pandora

Tevredenheidsonderzoeken

Partijen met elkaar in verbinding brengen waarvan wij weten dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen

Self assessments op afstand

Onderzoeken op kwaliteit en data

Kwaliteitscontrole ontwikkeling (Q-Control)

Data analyses in de letselbranche

Valt jou een onderwerp op waarvan je niet wist dat wij daarin iets voor jou kunnen betekenen en wil je daar graag met ons over in gesprek? Neem dan contact op met Arjan 0626330935 of arjan.loonstra@qcpp.nl