Manifesto

De manier waarop organisaties werken verandert continu.
Dat is een goede zaak, want stilstand is achteruitgang.
Maar verandering gaat niet altijd zonder slag of stoot.
Ook organisaties kunnen groeipijnen hebben.
Of even niet weten hoe het verder moet.

Bij Q-Consult Progress Partners helpen wij je een stap vooruit.
Niet door je te vertellen hoe het moet, maar door samen met jou die stap te zetten.
Daarbij stellen wij de menselijke kant van het veranderingsproces centraal.
Met praktische adviezen, bruikbare toepassingen en persoonlijke betrokkenheid geven we jou en jouw mensen dat nodige zetje in de goede richting.
En zorgen we dat je het daarna zelf kan.
In onze ideale wereld maken wij onszelf overbodig.

Daarbij houden wij liever niet te veel vast aan bekende structuren.
Wij kiezen niet voor meer van hetzelfde.
Als je doet wat je deed, krijg je immers wat je kreeg.
Dat geldt ook voor de samenstelling van ons team.
Bij Q-Consult is verandering de constante.
En zijn onze verschillen wat ons bindt.

Wij vieren onze verschillen.
Onze unieke talenten, karakters en vaardigheden tellen samen op tot een krachtige, kleurrijke bedrijfscultuur waarin plezier en humor centraal staan.
Herkenbaar, bindend en sterker dan de som der delen zou doen vermoeden.
Eenheid in verscheidenheid, noemen we dat.

Bij ons geldt dat niks is. Maar alles kan.
Zolang het maar leidt tot nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwe inzichten.
Nieuwe successen.

Bij Q-Consult Progress Partners helpen we organisaties en elkaar vooruit.