Agile en Scrum organisatie

Duren projecten vaak te lang? Blijven er te veel acties liggen? En komt de besluitvorming traag op gang? Wees gerust, je bent niet de enige met dit probleem. Bijna elke organisatie heeft tot op zekere hoogte met bovenstaande problemen te maken. Maar hoe pak je deze problemen aan? Juist in deze tijd waarin de omgeving continu verandert en klanten steeds hogere eisen stellen, is de noodzaak om efficiënt, productief en flexibel te werken groter dan ooit. Hoe zorg je voor meer snelheid in je organisatie? Een mogelijk antwoord op deze vraag is het Agile werken.

Wat is Agile?

Agile is niet nieuw. Het is een doorontwikkeling van bekende methodieken. Agile is een manier van werken waarin multidisciplinaire teams op een flexibele en kort cyclische manier met elkaar samenwerken. Het liefst heel visueel en transparant. Met de klantwens centraal.

Agile en Scrum (de bekendste Agile methodiek) zijn uitermate geschikt voor organisaties die ertegenaan lopen dat zaken niet afgemaakt worden door te veel werk, te complexe projecten, en te weinig snelheid. Waar veel organisaties op het gebied van Agile zich met name richten op ICT of de implementatie van nieuwe producten, focussen wij juist op het toepassen van Agile op de interne processen in een organisatie. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de methoden, maar ook specifiek voor de rol en impact van organisatie en cultuur. Samen met jou maken we de componenten in de organisatie kleiner, slimmer en sneller. Je kunt hierbij denken aan:

 • Scope en duur van acties verkleinen
 • Focus op waardevolle stappen
 • Acties kort cyclisch prioriteren en oplijnen met strategie
 • Agile leidinggeven

Agile in de praktijk

In de praktijk bij onze klanten blijkt dat deze manier van werken veel leuker en uitdagender is voor de medewerkers. De organisatie als geheel merkt dat zij sneller reageert op een veranderende klantvraag. De time-to-market wordt korter en producten en diensten sluiten nog beter aan op de klantbehoefte. Uiteindelijk leidt dit tot een beter bedrijfsresultaat. Zie hieronder een kort filmpje over het implementeren van het Agile werken bij onze klant Océ:

Succesvol van start met Agile

Een organisatie die Agile wil zijn, wil wendbaar en flexibel zijn om sneller en beter op een veranderende klantvraag in te kunnen spelen en voortdurend maximale waarde te kunnen leveren. Dit vraagt een andere aanpak van het werk. Maar een aanpak is pas succesvol als dit met de juiste instelling en de juiste ondersteuning wordt opgepakt. De basis op orde hebben is dan ook erg belangrijk om succesvol met Agile van start te gaan. Wat verstaan we onder de basis op orde?

 • Klantfocus: voortdurend op de hoogte van wie de klant is en wat deze wilt
 • Onderscheid kunnen maken tussen waarde, noodzaak en verspilling
 • Verspillingen kunnen identificeren en elimineren
 • In-één-keer-goed: fouten niet accepteren maar direct oplossen en voorkomen
 • Werken volgens standaarden
 • Standaarden altijd ter discussie blijven stellen: continu verbeteren
 • Ketendenken: bewust van het effect van het eigen werk op de rest van de organisatie
 • Veiligheid om open, eerlijk, en kritisch te kunnen zijn
 • Vertrouwen in elkaars kennis en kunde

In onze Agile aanpak creëren we eerst op deze vlakken een sterke basis zodat de verschillende tools en methodes succesvol ingezet kunnen worden om uw organisatie echt flexibel en wendbaar te maken.

Wat kunnen wij je bieden op het gebied van Agile?

 • Ervaren Agile Coaches
 • Trainingen Agile/Scrum
 • Team coaching Agile/Scrum
 • Korte presentatie / kennismakingsessie Agile & Scrum voor jou en jouw medewerkers
 • Hoe laat je Agile in teams werken? Wij helpen teams beter met elkaar samenwerken door middel van coaching en begeleiding.
 • Wij organiseren verschillende rondetafels over Agile en Scrum