Engagement

Hoe vind en bind je medewerkers aan jouw bedrijf en zorg je voor minder verzuim? Hoe creëer je één team van meerdere ploegen? Hoe zorg je ondanks procedures toch voor genoeg ruimte voor creativiteit en innovatie? Wat is daarvoor nodig? Uit onderzoeken blijkt dat er bij slechts 12% van de mensen in Nederland sprake is van een oprecht gevoel van engagement (bron: State of the Global Workplace report, Gallup 2017). Mensen die vol passie hun werk doen, zich bevlogen voelen en inzetten voor ontwikkeling en innovatie van hun organisatie. Kun je je voorstellen wat een stap in engagement zou kunnen betekenen voor organisaties? Meer productiviteit, meer innovatie, verbeterde kwaliteit, maar ook minder kans op een burn-out, verzuim en verloop.

Zoveel potentieel en toch richten we ons vaak als eerste op de ontwikkeling van processen in plaats van te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en bevlogenheid van onze mensen. De vraag is: Hoe ga je concreet aan de slag om de bevlogenheid op een hoger niveau te krijgen? Hoe kun je medewerkers hierbij helpen?

Engagement verhogen kun je organiseren

Benieuwd hoe? In de praktijk blijken er vier belangrijke pijlers te zijn die bijdragen aan de bevlogenheid van jouw medewerkers. Zowel op individueel-, team- als organisatieniveau moeten hiervoor stappen gemaakt worden. Wij helpen je hierbij.

Van controle naar vertrouwen

Autonomie is een van deze vier pijlers. Wanneer mensen voldoende vertrouwen krijgen en vrijheid voor eigen inbreng stimuleert dit het eigenaarschap binnen hun functie. Belangrijk is om mensen echter wel van structuur te voorzien, dat geeft (zelf)vertrouwen en stelt medewerkers in staat om binnen de kaders van het bedrijf hun eigen domein te creëren. Structuur kan daarnaast ook bijdrage aan een gevoel van gezamenlijkheid; “zo doen wij dat hier”.

Never stop challenging 

Ruimte voor talentontwikkeling en voldoende (nieuwe) uitdaging in het werk zijn belangrijker dan ooit. Stilstand is achteruitgang, dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor medewerkers. Het stimuleren van ieders ontwikkeling zorgt voor energie en creativiteit in je organisatie.

We are on a mission

Elke organisatie streeft een gezamenlijk doel na. Dit doel zorgt voor verbinding binnen de organisatie. Wat maakt jou trots op jouw werk? Waarom sta je elke dag op om naar je werk te gaan? Welke maatschappelijke rol vervult jouw organisatie? Maak doelen expliciet en draag ze uit, dit versterkt de bevlogenheid van medewerkers en heeft een aanzuigende werking op mensen met eenzelfde doel.

Always be connected

Teamwork, fun en kortcyclische feedback. De manier waarop mensen binnen een bedrijf met elkaar samenwerken is essentieel voor de mate van engagement. Is er een open bedrijfscultuur? Worden resultaten zichtbaar gemaakt? Succes is iedere stap in de juiste richting. Het vieren van successen geeft mensen een goed gevoel en stimuleert het teamgevoel en bevlogenheid op de werkvloer. Samen voor een (nog) beter resultaat.

Bovenstaande aspecten dragen bij aan een gevoel van waarde en waardering en bepalen samen hoe bevlogen medewerkers zijn in hun werk.

Engagement en continu verbeteren

Er zijn verschillende manieren om met engagement aan de slag te gaan. Afhankelijk van het type organisatie en de mate van bevlogenheid in jouw organisatie kijken wij samen met jou naar de beste aanpak.

Een mogelijke aanpak is om vanuit de passie van mensen processen te verbeteren in plaats van vanuit processen en KPI’s het gedrag proberen te beïnvloeden. Een andere aanpak is  die van performance behaviour, waarbij we door te sturen op gedrag passend bij de vier pijlers meer bevlogenheid en betere processen creëren.

In alle projecten die we doen, streven wij naar bevlogen medewerkers. Wij dagen jou en jouw medewerkers uit om te kijken hoe ieder zijn eigen werk elke dag weer opnieuw een beetje beter, slimmer en vooral aangenamer kan maken.