Lean implementatie

Hoe Lean is jouw organisatie? Heeft een aantal medewerkers een Lean training gevolgd of zit continu verbeteren al in het DNA van directie tot operator? Lean is meer dan enkel een set van tools.

De Lean filosofie gaat uit van maximale waardetoevoeging voor de klant. Het elimineren van verspilling door het continu challengen van medewerkers om processen en samenwerking te verbeteren. Elke dag weer door een andere bril naar het werk kijken. Waar in het proces en op de werkplek zitten verspillingen? Wij leren mensen anders naar hun werk te kijken, gaan samen op zoek naar verspillingen en helpen deze te reduceren. Wij helpen processen en samenwerking beter, sneller en efficiënter te laten verlopen en creëren op die manier meer FLOW in je organisatie. Het uiteindelijke doel van deze Lean FLOW is het verkorten van de doorlooptijd, het verlagen van kosten en het verbeteren van de kwaliteit. Samen stap voor stap bezig zijn met de juiste dingen, iedere dag weer.

Lean thinking and behaviour

Bij de implementatie van Lean focussen wij niet enkel op effectief toepassen van de juiste tools en technieken, maar ook op borging van de filosofie in de organisatie en het gedrag van mensen.

Lean borgen in de organisatie door te kijken naar verbinding tussen verbeterinitiatieven en strategie van de organisatie. Tijd en middelen zijn schaars, het is belangrijk om bezig te zijn met de juiste dingen. Verbeteren stopt niet aan het einde van een project. Hoe kunnen we verbeteringen blijven monitoren in een efficiënte overlegstructuur? Heeft uw organisatie al een eigen visie op continu verbeteren inclusief duidelijke taken en verantwoordelijkheden?

Continu verbeteren betekent het ontwikkelen van processen en mensen. Hoe ziet het ontwikkelpad van uw medewerkers eruit? Hoe helpen wij medewerkers dagelijks continu te verbeteren op de eigen werkplek en tijdens projecten? Operationele discipline, First Time Right werken en klantfocus vormen belangrijke basiswaarden. Hoe stimuleer je deze ontwikkeling van mensen? Wij gaan samen met jou en je medewerkers aan de slag.

5 tips bij het effectief implementeren van Lean

  1. Focus niet enkel op het verbeteren van de werkplek en de processen, maar vooral op de ontwikkeling van de mensen.
  2. Mensen gaan vaak aan de slag met Lean tools zonder te weten WAAROM ze het doen, WAT de kern is van de Lean tool en HOE je deze effectief toepast. Ontwikkel mensen met continu aandacht voor de Waarom – Wat – Hoe.
  3. Lean is niet af en toe projectmatig verbeteren, maar elke dag weer aan de slag. Maak Lean tot onderdeel van je bedrijfscultuur, als onderdeel van het dagelijks werk van jou en je medewerkers.
  4. Management commitment omvat meer dan enkel de rol van Lean Sponsor. Voorbeeldgedrag, challengen van collega’s en samen op de werkvloer bezig zijn. GO to GEMBA!
  5. Vertaal het begrip Lean naar de eigen organisatie, maak het passend voor jouw processen en mensen.