Procesoptimalisatie

Processen Lean maken

Hoe zorg je ervoor dat de processen in je organisatie zo optimaal mogelijk zijn ingericht? De Lean filosofie gaat uit van maximale waardetoevoeging voor de klant door het continu verbeteren van de organisatie en het elimineren van verspilling. Waar in het proces is sprake van verspilling? Wij gaan hier naar op zoek en kijken samen met jou hoe we de verspillingen in jouw organisatie kunnen reduceren. Wij helpen processen beter, sneller en efficiënter te laten verlopen en creëren op die manier meer flow in je organisatie.

De manier waarop wij dit doen, verschilt per organisatie. Leiderschap, strategie, cultuur en de kennis en kunde van een organisatie beïnvloeden de manier waarop processen zijn ingericht. Wij kiezen samen met jou een aanpak die het beste bij jouw organisatie past.

Stappenplan

Procesoptimalisatie en procesbeheersing zijn vaak onnodig complex en daardoor onoverzichtelijk. We zien veel enthousiaste organisaties die willen optimaliseren, maar geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Wij brengen de processen in jouw organisatie in kaart, maken het verbeterpotentieel inzichtelijk en helpen bij het implementeren en borgen van geoptimaliseerde processen. Dit zorgt voor stabielere processen, minder fouten en afval en maakt een werkwijze van continu verbeteren makkelijker.

Procesoptimalisatie methode en technieken

Policy Deployment is een methode die de doelgerichtheid van je organisatie vergroot door de visie van jouw organisatie te vertalen naar KPI’s en deze af te pellen tot persoonlijke targets voor afdelingen. Dit zorgt ervoor dat de processen in je organisatie beheersbaar en stuurbaar worden. Door de verantwoordelijkheid bij afdelingen te leggen, vergroot je de betrokkenheid bij het proces en de bevlogenheid van jouw medewerkers. Deze verantwoordelijkheid kan alleen lager in de organisatie worden gelegd als mensen voldoende opgeleid en meegenomen zijn in de visie en strategie van het bedrijf. Wij trainen medewerkers en vertalen de strategische speerpunten op organisatieniveau, naar concrete KPI’s op afdelingsniveau.

Van goed naar blijvend beter

Samen met jou streven wij naar een situatie waarbij de processen van de organisatie zodanig zijn ingericht dat er met zo min mogelijk middelen en met de meeste plezier zo goed mogelijk het beste resultaat wordt gerealiseerd. Geen ad hoc verbeterprojecten, maar continu verbeteren in het dagelijks werk. Iedere medewerker draagt dagelijks en zichtbaar bij aan de realisatie van de doelen van jouw organisatie.