Auditing

Ontwikkeling zit in ons DNA. Dus ook wanneer wij audits uitvoeren, zijn ze gericht op ontwikkeling van organisaties en mensen in organisaties.

Wij kijken verder dan het papiertje met de normen en focussen niet op het zetten van vinkjes. Door het benoemen van positieve punten, afwijkingen en ontwikkelmogelijkheden halen wij meer ontwikkelpotentieel naar boven voor onze opdrachtgevers.

Wij onderscheiden twee vormen van auditing:

  • Toetsing op branchebrede kwaliteitseisen vastgelegd in gedragscodes, normdocumenten, richtlijnen of regelingen. Dit kan zelfregulering zijn of door instanties opgelegde eisen.
  • Toetsing op interne kwaliteitseisen van een organisatie vastgelegd in een kwaliteitssystem, compliance richtlijnen, interne gedragscodes of gedragsregels.

Wij ontwikkelen specifieke audits voor branches of individuele organisaties en voeren deze voor ze uit. Wij hechten er waarde aan dat een audit bijdraagt tot het beter laten functioneren van mensen, organisaties of branches. Daarom kiezen wij voor een vorm waarin jij als opdrachtgever nauw betrokken bent bij de opzet en de uitvoering van een audit.

Zie hieronder enkele voorbeelden van auditprojecten:

  • PIV Audit: toetsing van de naleving van gedragscodes (waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade), richtlijnen en regelgeving in de letselschaderegeling bij WA-verzekeraars.
  • Register Letselschade: bezoekaudits en online assessments op de naleving van de reglementen van het Register Letselschade. In dit Register staan belangenbehartigers (advocaten en experts), rechtsbijstandsverzekeraars, WA-verzekeraars, WA-bureaus en herstelgerichte dienstverleners.
  • Q-Control: een tool en systematiek om continu, door middel van dossieronderzoek, de kwaliteit van de afwikkeling van materiële schade en letselschade te monitoren.

Meer informatie over een van bovenstaande auditprojecten? Neem dan contact met ons op.