Davy Lufting

“Lol hebben in je werk en tegelijkertijd mooie resultaten boeken, wie wil dat nou niet?”

Davy Lufting

Davy Lufting
Consultant & Trainer

06 - 28 63 16 79
davy.lufting@qcpp.nl

Ik hou van optimaliseren, nieuwe dingen uitproberen en problemen oplossen. Het is mijn passie om dit over te brengen naar de mensen om mij heen. Mijn aanpak kenmerkt zich door een kritische, maar mensgerichte houding waarbij ik mensen prikkel om problemen en knelpunten niet te accepteren maar hier wat aan te doen.

Mijn overtuiging is dat grote resultaten worden bereikt door het nemen van kleine stappen. En juist het nemen van deze kleine stappen kunnen we allemaal en daar kunnen we vandaag al mee beginnen! Ik krijg er dan ook energie van om mensen hierin te begeleiden. Vragen als ‘Waar staan we nu?’, ‘Waar willen we naartoe?’, en ‘Welke stappen kan ik nu concreet zetten?’ zijn essentiële vragen waar we met behulp van onder andere Agile, Lean en Scrum samen antwoord op zoeken.

Als ik zie dat er vervolgens resultaten worden bereikt doordat mensen kritischer worden, beter gaan samenwerken en continu bezig zijn met het slimmer inrichten van het werk, dan is voor mij mijn doel bereikt. En de resultaten die op deze manier bereikt worden zie je niet alleen terug in de harde cijfers, maar ook in een groter werkplezier en een betere sfeer op de werkvloer. Lol hebben in je werk en tegelijkertijd mooie resultaten boeken, wie wil dat nou niet?