Machiel Goudswaard

“Als mijn klanten plezier in hun werken hebben, dan ga ik ook met een goed gevoel naar huis!”

Machiel Goudswaard

Machiel Goudswaard
Senior Consultant & Manager CheQ

06 11 95 26 88
machiel.goudswaard@qcpp.nl

De afgelopen 10 jaar heb ik in verschillende markten gewerkt, waaronder insurance, procesindustrie, buitensport en re-integratie. Ik ben gegroeid tot een expert in audits gericht op ontwikkeling (zie mijn managersrol voor CheQ) en senior adviseur in claimhandeling, met als specialisatie letselschade.

Klanten vragen mij voor mijn kennis op het gebied van procesmanagement (flowt het primaire proces), prestatiemanagement (behalen we onze doelen) en verbetermanagement (maken we het samen elke dag een stukje beter). Hand in hand gaan hierin de betrokken medewerkers en tools voor verbetering.

Je kunt dan denken, wat ‘blauw’ allemaal. Gekscherend kan een harde procesbenadering resulteren in het volgende beeld: TERRY. Ik geloof dat plezier resulteert in goede resultaten en niet andersom. In onze opdrachten hebben we vooral aandacht voor het sociale kapitaal, want de mensen maken de organisatie. Als zij plezier in hun werken hebben, dan ga ik ook met een goed gevoel naar huis!