Melvin Peemen

“De voorkeur gaat bij mij altijd uit naar een bottom-up benadering.”

Melvin Peemen

Melvin Peemen
Consultant, Trainer & Auditor

06 15 22 06 68
melvin.peemen@qcpp.nl

Binnen verbetertrajecten zie ik mensen en communicatie als twee doorslaggevende factoren voor het succesvol implementeren van veranderingen. Bij deze trajecten vind ik het leuk om de spin in het web te zijn tussen aan de ene kant de werkvloer en aan de andere kant het management. De voorkeur gaat bij mij altijd uit naar een bottom-up benadering.

Door gebruik te maken van de juiste methodieken uit de LEAN- en Six Sigma filosofie in combinatie met het betrekken van belangrijke stakeholders, creëer ik draagvlak binnen verschillende projecten. Door vanaf het begin van het verbeterproject de juiste stakeholders te betrekken bij het proces, geloof ik er in dat tijdens de implementatiefase het niveau van de weerstand zo laag mogelijk is. Waar ik niet in geloof is het afleveren van een blauwdruk met alle verbeteringen die vanuit het kantoor bedacht zijn. Mensen moeten vanaf het begin van het project volledig achter de methodiek staan, anders zal deze methodiek nooit voor 100% zijn functie vervullen. Binnen deze methodieken vind ik het verzamelen van voldoende data een belangrijke factor, want zonder dat ik gegevens uit het verleden en het heden ken, is het lastig om het in de toekomst beter te gaan doen.

Binnen ieder verbetertraject zoek ik naar de “unieke” goede verhouding tussen mens & methodiek.