Remko Tieman

“Goed organiseren voor je ergens aan begint en dan doorgaan.”

In de meer dan 15 jaar bij Q-Consult train, begeleid en coach ik bedrijven voornamelijk in industrie, bouw en infra. Vaak bestaat dit uit drie pijlers: het optimaliseren van processen en projecten (bijv. met Lean, Scrum en Six Sigma), het verhogen van de flexibiliteit van organisaties (bijv. met Agile en SAFe) en het creëren van leiderschap en voorbeeldgedrag bij medewerkers van directie tot de werkvloer (bijv. door coaching & verandermanagement).

Ik kies graag voor een flexibele aanpak met een helder doel voor ogen. Persoonlijk coachen van anderen en gezamenlijk delen van plezier en successen vind ik erg belangrijk. Ik verbind graag mensen met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en tot nieuwe inzichten komen die baanbrekend werken. Daarom organiseer en faciliteer ik regelmatig trainingen, workshops en bijeenkomsten.

Trefwoorden: Effectieve samenwerking, Agile, Scrum, Lean, Project-optimalisatie, Proces-optimalisatie, Organisatie-optimalisatie, Verandermanagement, Strategy deployment, Effectief overleg, Prestatie-management, Training, Coaching, Auditing.