Effectieve samenwerking

Communicatie en samenwerking is in veel organisaties een uitdaging. In theorie lijkt het zo simpel, maar in de praktijk is het dat vaak niet. Wie heeft welke rol en wat wordt er van mensen verwacht? Hoe communiceren mensen met elkaar? En hoe maak je als leidinggevende van een groep een team?

Effectief samenwerken voor het beste resultaat

Om ervoor te zorgen dat een groep als team functioneert, is het van belang dat er vertrouwen is en dat mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Deze randvoorwaarden zijn niet van de een op de andere dag te realiseren. Het opbouwen van vertrouwen en creëren van een prettige werksfeer is een continu proces. Bij Q-Consult Progress Partners vinden wij een prettige werkomgeving erg belangrijk, ook in de samenwerking met onze klanten. Een goede sfeer en de nodige fun staan in dit soort trajecten daarom altijd centraal.

Wij helpen mensen en afdelingen beter samen te werken door de brug te slaan tussen management en experts in het proces. We breken muurtjes tussen afdelingen af en helpen productieve conflicten in jouw team naar boven te halen. Hierdoor weet iedereen wat hij of zij van de ander kan en mag verwachten en waar hij of zij zelf verantwoordelijk voor is. Met behulp van trainingen en teambuildingoefeningen zorgen we ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen en meer op elkaar durven te vertrouwen.

Hoe kun je efficiënt vergaderen?

Te veel en te lang overleggen, een herkenbaar probleem? Wij helpen je bij het in kaart brengen van alle meetings en bekijken hoe deze meetings zich tot elkaar verhouden. Wat is het doel van elke meeting? En welke mensen moeten waar aanwezig zijn om dit doel te kunnen bereiken? Geen wekelijkse vergaderingen meer van een paar uur, maar elke dag een daily action meeting van een kwartier met een multidisciplinair team. De juiste mensen bij de juiste overleggen, zorgt namelijk voor minder ruis en miscommunicatie.

Praktische vergadertips

In vergaderingen is het van belang dat iedereen weet wat zijn rol is en wat er van hem of haar wordt verwacht. Welke spelregels helpen je hierbij? Wij voorzien alle teamleden van praktische vergadertips en helpen bij het inrichten en begeleiden van effectieve meetings. Wij trainen je op een effectief overleg en zijn bij de overleggen aanwezig, om ervoor te zorgen dat het proces geborgd is en je dit uiteindelijk zelf kan met je team.